ในขณะที่ท่านเที่ยวชมสวนนั้น  ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าสวนสาวสุดใจ
นั้นมีความเป็นมาอย่างไร ที่มาของสาวสุดใจนั้นคือ
 
 
  สาว  =  มาจากนามของ นางอรอุมา สุดประเสริฐ
   
  สุดใจ = มาจากนามของ นาวาตรีสุดใจ  สุดประเสริฐ
   
  สวนสาวสุดใจนั้นมีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ ในการปลูกผลไม้ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
   
ประเภทผลไม้ จำนวน
ทุเรียน 133 ต้น
เงาะ 30 ต้น
มังคุด 183 ต้น
ลองกอง 105 ต้น
     
 

               เนื่องด้วยในจังหวัดจันทบุรี มีผลไม้เป็นจำนวนมาก และราคาผลไม้ค่อยข้างต่ำ จึงมองหาช่องทางใหม่ในการเปิด

 
  ตลาดให้ชาวสวนจันทบุรี อยู่รอดได้   โดยไม่ต้องคอยส่งขายพ่อค้าคนกลางที่จ้องจะคอยกดราคาอย่างเดียว  จึงคิดที่จะ  
  เป็นคนขายเองทั้งปลีกและส่ง แล้วจะทำอย่างไรละ นั่นคิดคำถามแรกที่คิดออกมา  
                 สวนสาวสุดใจ ตั้งอยู่ที่ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์  อยู่ห่างจาก น้ำตกพลิ้วไม่มากนัก อีกทั้ง อยู่ใกล้ ๆกับถนนใหญ่ เส้น  
  จันทบุรี – ตราด   คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็เยอะ จึงคิดว่าถ้าเราเปิดสวนทำแบบเป็นบุฟเฟ่ ชมไปกินไป จะดีไหม ได้  
 

ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้าก็ได้ดูชีวิตชาวสวน เรียนรู้ว่า ชาวสวนนั้นต้องทำอะไรบ้าง ทำอย่างไรถึงจะได้ ผลไม้อันแสนอร่อย

 
  ออกมา แถมทั้งยังได้ชิมผลไม้สด ๆ ราคาย่อมเยาว์จากสวนผลไม้ ทางสวนเองก็ได้กำไลมากขึ้นโดนไม่ต้องผ่านพ่อค้า  
  คนกลาง จึงได้สอบถามและหาข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวและขอคำแนะนำในการ โปรโมทและขอคำแนะนำในการทำ  
  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
     
     
 

วัตถุประสงค์ในการเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 
     
  - เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวน  
     
  - เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  
     
  - เพื่อเสนอแนวทางในการทำเกษตรรูปแบบใหม่  
     
  - เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี  
     
  - เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในการเลือกซื้อผลไม้ต่าง ๆ  
     
     
  ทางสวนต้องการทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดีให้กับทุก ๆ ท่านที่มาเยี่ยมชมสวน สาวสุดใจ และหวังว่าผู้คนจะหลั่งไหลมา  
  เที่ยวชมผลไม้ และของดีเมืองจันท์กันมาก ๆ ยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ  
     
     
     

 

 
     


   

สวนสาวสุดใจ
หมู่ที่1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190

 
 
copyright (©) 2013  www.sawsudjai.com, all rights